اخبار

Entries for 'کتابخوانی'

کتابخوانی را در جامعه پیرامون خود به عنوان یک الگو توسعه دهیم
14 December 2016
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در دفتر مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تفاهم نامه طرح پایتخت کتاب را امضا کرد.
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج