سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 08 دی 1395

هدف پیوستن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد مشخص نیست

مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی، واکنش مسئولان مرتبط را در پی داشت؛ به گفته آنان، این اقدام آزادی عمل و قدرت اجرایی مناطق آزاد را مح...

rotitr

[پیوست خبر...]