منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 18 آذر 1395

الزامات اقتصاد دريامحور

ايران از حيث كمي و كيفي در موضوع تعميرات شناورها و كشتي‌ها در وضعيت مطلوبي قرار دارد، در واقع ايران اين توانايي را دارد تا علاوه بر خدمت‌رساني به شناورهايي كه با پرچم كشور خودمان در درياها تردد مي‌كنند به ساير كشتي‌هايي ...

rotitr

[پیوست خبر...]