سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 25 اردیبهشت 1395

ساخت موزه صنايع دستي در منطقه آزاد ماكو

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از آمادگی کامل سازمان برای راه اندازی موزه در این منطقه خبر داد.

rotitr

[پیوست خبر...]