منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 28 دی 1400

«رویه حاکم بر تاثیر تغییر ارزش پول بر قراردادهای بیع» منتشر شد

نویسنده کتاب «رویه حاکم بر تأثیر تغییر ارزش پول و تورم بر قراردادهای بیع» اظهار داشت: یکی از چالش‌های اساسی مسئله کاهش ارزش پول یا تورم است که در قراردادهای بزرگ خودنمایی می‌کند و طرفین قرارداد و یا یکی از آنها را با مشکل روبرو می‌کند.

مهدی شمسی اضافه کرد: در این کتاب ضمن گزارش نمونه‌هایی از آرای دادگاه‌ها به تجزیه و تحلیل هر دسته پرداخته شده است.

این کتاب در ۱۹۹ صفحه در قالب پنج فصل تألیف و گردآوری شده است که شامل کلیات، تعریف مفاهیم، تأثیر نوسانات پول و تورم در قرارداد، روش‌های جبران کاهش ارزش پول و نتیجه‌گیری و پیشنهادات است.

مهدی شمسی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق و متولد ۱۳۶۳ است.

کتاب «رویه حاکم بر تأثیر تغییر ارزش پول و تورم بر قراردادهای بیع» توسط مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان چاپ و منتشر شده است.

این کتاب در نوبت اول چاپ در هزار نسخه منتشر و با قیمت ۶۹ هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

rotitr