منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 25 آبان 1400

قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه تولید در مناطق ویژه اقتصادی را افزایش داده است

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، جواد عباسپور گفت: اشتغالزایی در مناطق ویژه اقتصادی در شش ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۰ هزار نفر افزایش داشته است که ۹۰ درصد این اشتغال مربوط به شرکت های تولیدی و صنعتی و ۱۰ درصد مربوط به حوزه خدماتی و بازرگانی است.

وی افزود: مقایسه صادرات و واردات در مناطق ویژه اقتصادی نشان داده است که در مناطق ویژه اقتصادی  صادرات همیشه تقریبا چهار برابر واردات  بوده است. مناطق ویژه واردات خاصی بجز برخی تجهیزات و مواد اولیه ندارند و واردات گمرک ارتباطی به مناطق ویژه اقتصادی ندارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰۱ واحد تولیدی فعال در مناطق ویژه اقتصادی داریم که نسبت به  انتهای سال ۹۹ حدود ۱۰۲ واحد افزایش داشته که مربوط به فعالیت واحدهایی است که راکد و غیر فعال بوده اند.

وی مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکلاتی برشمرد که گریبانگیر مناطق است و تصریح کرد:  برای رفع این مشکل باید در هر استان از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده کرد. قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ به تصویب رسید  و در این سال معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شد که از سال ۱۴۰۱ به اجرا در می آید.

وی با اشاره به اینکه این قانون باعث شده تا تولید کنندگان نیازمند ۹ درصد سرمایه ثابت، در گردش و نقدینگی بیشتر باشند، اظهار کرد: این معافیت می تواند کمکی برای  پایین آوردن نقدینگی مورد نیاز برای تولید کنندگان باشد.

rotitr