سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 08 مهر 1399

بازدید مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از دو واحد تولیدی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به منظور بررسی مسائل بخش خصوصی از دو واحد تولیدی مستقر در این منطقه ویژه بازدید نمودند.

به گزارش واحد روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر؛ ظهر سه شنبه 8 مهر سال 1399 حسین نامور مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و سید حسین حسینی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از شرکت های آذین پلاست آپادانا بوشهر و راد جهان پویان بازدید نمودند.

در این بازدید که به منظور بررسی مسائل و مشکلات و رفع موانع تولید انجام شد، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با مدیران شرکت های مذکور دیدار و گفتگو نمودند و درخواست ها و مشکلات این واحد های تولیدی را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست مقرر شد، در راستای تسریع امور و تسهيل در کار همکاری بیشتری با این شرکت ها صورت گیرد.
.

rotitr: جهت بررسی مسائل بخش خصوصی انجام شد