منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تاریخ: 07 آذر 1397

مشارکت گسترده کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در ویژه برنامه های گرامیداشت هفته بسیج


بسیجیان و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در ویژه برنامه های هفته بسیج در داخل و خارج از منطقه ویژه حضوری فعال داشتند.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و به همت پایگاه مقاومت شهید احمد کاظمی ضمن آذین بندی منطقه  ویژه  برنامه هایی همچون زیارت پر فیض عاشورا ، مسابقات دارت خواهران و برادران و ایستگاه صلواتی  در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تدارک دیده شد که با استقبال و حضور پر شور کارکنان منطقه همراه گردید.همچنین بسیجیان و کارکنان همیشه در صحنه منطقه با حضور در همایش بزرگ بسیجیان استان و مسابقات دارت استانی در برنامه های برون منطقه ای نیز حضوری چشمگیر یافتند.

شایان ذکر است در مسابقات برگزار شده در رشته دارت در منطقه ویژه در بخش خواهران سرکار خانم دهقانی و در بخش برادران آقای عبدالعلی سلیمانی مقام های نخست را کسب نمودند.همچنین در مسابقات استانی نیز آقای ابراهیم حاجبی در رشته دارت به مراحل پایانی مسلبقات راه یافت.


rotitr